Stanoviska

Stravenka jako poukaz pro účely DPH

S  účinností od 27. března 2019 byla do českého zákona o DPH implementována Směrnice Rady EU 2016/1065 (dále jen „Směrnice“),…