O nás

České sdružení pro moderní benefity, z. s. (MOBEN) je nestátní dobrovolnou nepolitickou samosprávnou organizací sdružující podnikatelské subjekty v České republice, právní forma – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaké jsou naše cíle

Sdružení vytváří společnou zájmovou platformu pro podnikatelské subjekty poskytující v České republice řešení v oblasti zaměstnaneckých benefitů a programů sociální soudržnosti na bázi účelově vázaného platebního prostředku. Členy Sdružení jsou podnikatelské subjekty působící v České republice, které se zasazují o zvyšování kvality života zaměstnanců, zaměstnanecké péče a poskytovaných služeb ve prospěch veřejnosti, které výše uvedené služby provozují jako svoji hlavní podnikatelskou činnost.


O nás
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Naším posláním je zejména:

 • informování a edukace trhu a široké veřejnosti o významu, možnostech a výhodách zaměstnanecké péče;
 • kultivace trhu zaměstnaneckých benefitů a jeho modernizace;
 • podílení se na realizaci programů sociální soudržnosti a udržitelném rozvoji v oblasti sociální péče;
 • rozvoj a podpora aktivit v oblasti sociálních inovací;
 • podpora oblasti zaměstnaneckého stravování a zasazování se o zvyšování jeho kvality;
 • podpora oblasti worklife balance a zasazování se o zvyšování její kvality;
 • hájení zájmů a práv zaměstnanců v oblasti zaměstnanecké péče, stejně jako zájmů a práv členských subjektů;
 • upozorňování na systémové nedostatky a hrozby v oblasti zaměstnanecké péče;
 • poskytování odborných kompetencí členských subjektů a uplatňování best practice zkušeností v oblasti digitalizace obchodních a administrativních procesů;
 • aktivní podpora rozvoje digitální ekonomiky – digitálních plateb jakožto nástroje pro eliminaci šedé ekonomiky a digitálních řešení pro personalistiku, zaměstnaneckou péči a řízení lidských zdrojů;
 • hájení společných zájmů i zájmů jednotlivých členů ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávným orgánům, jiným samosprávným sdružením/spolkům a zájmovým organizacím, sdělovacím prostředkům apod.;
 • předkládání vlastních návrhů na legislativní úpravu benefitních systémů, zaměstnanecké péče a oblasti worklife balance adresovaných prostřednictvím připomínkovacích míst legislativy parlamentním a vládním orgánům.