České sdružení pro moderní benefity

Jsme nestátní dobrovolnou nepolitickou samosprávnou organizací sdružující podnikatelské subjekty v České republice.

Naše poslání

Vytváříme společnou zájmovou platformu pro subjekty poskytující řešení v oblasti zaměstnaneckých benefitů a programů sociální soudržnosti na bázi účelově vázaného platebního prostředku.

více

Naši členové

Našimi členy jsou podnikatelské subjekty působící v České republice, které se zasazují o zvyšování kvality života zaměstnanců, zaměstnanecké péče a poskytovaných služeb ve prospěch veřejnosti.

více

Aktuální stanoviska

Zaměstnanecké stravování 2021

Studie realizovaná Unií zaměstnavatelských svazů ČR v srpnu až září 2021.

více

Spolupráce

Aktivně spolupracujeme s řadou dalších oborových sdružení, asociací a zájmových organizací. Jsme aktivními členy zaměstnavatelských sdružení:

více