Spolupráce

Členové MOBEN se pravidelně účastní odborných a vzdělávacích aktivit podnikatelských platforem na půdě Hospodářské komory ČR a dalších zájmových organizací (např. Česká fintech asociace, Francouzsko-česká obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) aj.).

Jsme součástí oborového dialogu vedeného mezi oborovými sdruženími a organizovanými odbornými platformami (např. Moje restaurace / Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace restauratérů APRON, Sdružení pro zaměstnanecké stravování ProZAMS, Český Gastronomický Institut, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR aj.).

Budujeme vztahy s mnoha dalšími organizacemi napříč podnikatelským i akademickým spektrem.

Jsme členy evropské Social Vouchers International Association (SVIA) se sídlem v Bruselu.


Sdružení aktivně spolupracuje s řadou dalších oborových sdružení, asociací a zájmových organizací. Jsme aktivními členy zaměstnavatelských sdružení:


Pomáháme

Členové sdružení MOBEN působí na českém trhu již více než 25 let, za tuto dobu se angažovali ve stovkách charitativních projektů na pomoc potřebným a znevýhodněným. Podpora charitativních a sociálních programů je každodenní součástí práce i společenské odpovědnosti členských firem sdružení MOBEN, je ale pevnou součástí života našich zaměstnanců: pořádáme dobročinné sbírky, finančně a materiálně podporujeme neziskové organizace, nadační fondy a organizace pečující o handicapované, pomáháme tam, kde je potřeba. Naši pomoc oceňují organizace jako např. Cesta domů, spolek ALSA, společnost Dejme dětem šanci, nadační fond Naděje pro Tebe, Česká federace potravinových bank (Potravinová banka Prahy a Středočeského kraje), Lékaři bez hranic, nezisková organizace Sue Ryder, nebo Seniorem s radostí.

Členové MOBEN svoji pomoc, zejména v období přetrvávající pandemie koronaviru, která fatálně zasáhla řadu odvětví, směřují i na podporu české gastronomie a provozovatelů gastrozařízení. Dlouhodobě usilujeme o využívání daňově zvýhodněné podpory pro zaměstnanecké stravování právě u lokálních poskytovatelů gastroslužeb – proto se členské společnosti MOBEN angažují v programech motivace českých zaměstnanců pro stravování v gastroslužbách – bonifikují jejich útraty u místních restaurací, nabízejí slevové programy a akce provozovatelům gastrozařízení a v maximální možné míře digitalizují a tedy i urychlují cirkulaci prostředků směřovaných do spotřeby v odvětví gastroslužeb.