Stanovisko Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k návrhu změny daňového režimu zaměstnaneckých výhod

Malé a střední firmy jsou zásadně proti zrušení zaměstnaneckých benefitů

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR používá cca 80 % malých a středních firem ve firmě stravenky či jiné benefity a jejich plánované zrušení bude mít podstatný dopad právě na tento segment. Firmy uvádějí, že při zrušení by musely hledat jinou mzdovou kompenzaci, která by každopádně zvýšila jejich náklady a ovlivnila hospodářský výsledek. Takovéto finanční rezervy však ve firmách nejsou.

Komplikace nastanou zejména u firem s nepřetržitým provozem, mnohde si zaměstnanci oběd za plnou cenu nekoupí. Stravování formou stravenek nastolilo v řadě firem určitý řád, který podporuje zdravotní efekt pravidelného stravování. Bez stravenky si zaměstnanec přestávku na oběd neudělá a tím klesá i jeho pracovní výkon. Stravenky jsou také běžně používány při služebních cestách v celé republice, hojně je využívají především dopravci. Firmy považují stravenky za stabilizační prvek pro zaměstnance, dokonce stravenky již nejsou vnímány v mnoha firmách jako benefit, ale jako samozřejmost, ne-li přímo nutnost. Zrušení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenky znevýhodní malé a střední firmy před velkými podniky, které mohou zaměstnancům nabídnout závodní stravování.

Negativní dopady při této změně by postihly zejména oblast pohostinství, sportovních, vzdělávacích a kulturních služeb, což v důsledku znamená zvýšení nezaměstnanosti ve službách o cca 6.000 osob. Tzn. stát od nich vybere menší daň, sníží se počet zaměstnanců v tomto sektoru, zvýší se nezaměstnanost a stát bude vydávat více prostředků na podporu v nezaměstnanosti. Navíc ztratí pojistné a daně, jež nezaměstnaní před ztrátou práce odváděli. Toto vše bude znamenat snížení příjmů veřejných rozpočtu o cca 11 mld. Kč.