Zaměňování stravenek a poukázek na pomoc v hmotné nouzi uvádí veřejnost v omyl. Je to záměr?

Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) se znepokojením sleduje aktuální tažení některých politiků a aktivistů proti systému vyplácení části dávek pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek. Nechceme zde s autory polemizovat na téma efektivity a funkčnosti tohoto opatření proti zneužívání těchto dávek ze strany některých příjemců. Na druhé straně nemůžeme mlčet, pokud v rámci této debaty dochází k hrubému zkreslování a zejména je užíváno chybné pojmosloví. Naposledy například senátorka Renata Chmelová ve svém článku zaměňuje poukázky za stravenky. Nevíme, zda je to účel či neznalost, v každém případě to není ojedinělý případ.

Stravenkou je míněn nejrozšířenější zaměstnanecký benefit poskytovaný zaměstnavateli pro zajištění zaměstnaneckého stravování tam, kde zaměstnavatel z logistických či ekonomických důvodů nemůže zajistit stravování zaměstnanců ve vlastním stravovacím zařízení. Z toho je patrná základní odlišnost a rozdíl mezi poukázkou pro účely pomoci v hmotné nouzi a stravenkou.

Zatímco stravenku může její uživatel v České republice uplatnit v síti více než 35.000 akceptačních míst pro zajištění zaměstnaneckého stravování (sem patří zejména zařízení veřejného stravování, restaurace, občerstvení, fast-foody, ale také prodejny potravin a smíšeného zboží, maloobchodní řetězce apod.), uplatnění poukázek pro pomoc v hmotné nouzi je na základě rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce vymezeno specificky.

Jedná se výlučně o obchodní místa, kde uživatel může nakoupit zboží a služby tohoto rozsahu: potraviny a nápoje (kromě alkoholických nápojů), oděvy a obuv, základní hygienické prostředky (potřeby os. hygieny, čistící prostředky apod.), dětské zboží (školní potřeby, hračky apod.), lékárenské zboží (léčiva, doplňky stravy) apod. Uživatelé také mohou uplatnit poukázky za stravování v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách).

Žádáme proto, aby v rámci diskuse o výplatách dávek pomoci v hmotné nouzi nebyla zaměňována jablka a hrušky. Dochází tak nejen k uvádění veřejnosti v omyl, ale zároveň se tak vzájemně poškozují dva systémy, které přinášejí české veřejnosti prospěch, a to jak v oblasti stravování, tak v oblasti sociálních dávek.

 

Jiří Kráčmar
předseda APROPOS