Stravenka jako poukaz pro účely DPH

S  účinností od 27. března 2019 byla do českého zákona o DPH implementována Směrnice Rady EU 2016/1065 (dále jen „Směrnice“), která zavedla nová pravidla uplatnění DPH u poukazů. Na základě výkladu Koordinačního výboru (KOOV) ze dne 15. 5. 2019 bychom Vás rádi upozornili, že stravovací poukázky (dále jen „Stravenky“) a benefitní (volnočasové) poukázky vydávané členskými společnostmi Asociace provozovatelů poukázkových systémů (Edenred, Sodexo, Up) těmto novým pravidlům podléhají.

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě obchodních podmínek vydavatelů poukázek sdružených v asociaci APROPOS lze Stravenkami a benefitními poukázkami uhradit položky podléhající jak první snížené sazbě DPH, tak i položky podléhající druhé snížené sazbě DPH, platí, že Stravenky a benefitní poukázky vydávané výše jmenovanými společnostmi naplňuji definici tzv. „víceúčelového poukazu“. Na základě této skutečnosti budou Stravenky a volnočasové poukázky i nadále distribuovány bez DPH. DPH bude aplikována pouze u případné distribuční/zprostředkovatelské služby poskytnuté v souvislosti s distribucí Stravenek/benefitních poukázek. Tímto potvrzujeme, že při samotném vydání/prodeji Stravenek a benefitních poukázek k  praktické změně uplatnění DPH pro klienty (zaměstnavatele) a partnery nedochází.

Klienti (zaměstnavatelé) budou nadále od svého dodavatele Stravenek/benefitních poukázek dostávat daňový doklad, na kterém bude DPH účtována pouze u distribuční/zprostředkovatelské služby (např. formou provize či jiných obdobných poplatků), nikoliv však u nominální hodnoty objednaných poukázek. Partnerům bude u všech typů Stravenek/benefitních poukázek účtována zprostředkovatelská služba případně jiná smluvně sjednaná služba podléhající základní sazbě DPH.