Tisková informace Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS) reagující na vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska o snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro restaurace.

Ministr financí poškozuje restaurace

Aby zachoval pracovní místa v sektoru služeb, usiluje ministr financí Kalousek o přeřazení některých služeb s vysokou přidanou hodnotou do nižší sazby DPH. V této souvislosti nabídl restauratérům lákavý obchod: podmiňuje snížení daňové sazby odstraněním daňové podpory zaměstnaneckých stravenek. Jediný efekt takového opatření přitom bude výrazný pokles poptávky po službách restaurací a pokles zaměstnanosti v sektoru.

Stravenkový systém denně využívá více než 1,3 milionů zaměstnanců, 60 tisíc firem a 25 tisíc zapojených restauračních zařízení. Bezmála polovina restauratérů považuje stravenkový systém za podstatný zdroj příjmu. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že případné omezení či zrušení daňové výhodnosti stravenek by se okamžitě projevilo v dramatickém poklesu zájmu o služby restaurací a následně ke krachu řady z nich a výraznému zhoršení ekonomické situace dalších.

V předchozích letech stát prokazatelně získával ročně cca 2 miliardy korun jen ze zdanění příjmu všech zainteresovaných, což s sebou nese čistý přínos pro státní rozpočet v řádu stovek milionů korun a další zisky spojené s vedlejšími fiskálními efekty. V případě zrušení osvobození příspěvku na stravování pouze u stravenek dojde k negativnímu dopadu na státní rozpočet v řádu stovek milionů korun.

Vystoupení ministra financí muselo jistě nemile překvapit zástupce odborových svazů, kteří vládu začátkem roku důrazně upozornili, že zrušení stravenek by vážně poškodilo všechny zaměstnance. Podobně i zaměstnavatelé dobře vědí, že systém má dalekosáhlé pozitivní dopady na produktivitu práce, zdravotní stav a motivaci zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění zaměstnaneckého stravování je prokazatelně prospěšné pro všechny zúčastněné, je jeho rušení či omezení bezdůvodné. Řada občanů si jistě již položila otázku, jaké jsou skutečné důvody, které motivují ministra financí k prosazování opatření, které zdraží stravování pro více než milion osob a sníží daňové příjmy státního rozpočtu?

A co brání ministerstvu financí, aby umožnilo konstruktivní diskusi všech zainteresovaných subjektů nad tématem daňového režimu příspěvků na závodní stravování?