Tisková informace Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) ke změně názvu, který je v platností od 1. září

Valná hromada Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS) se jednohlasně usnesla na změně názvu, který je s platností od 1.září. Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS).

Změna názvu je přirozenou reakcí na vývoj trhu. V průběhu čaasu došlo ke značnému rozšíření nabídky služeb, které společnosti sdružené v asociaci poskytují svým klientům. Z firem orientujících se na jeden produkt se staly společnosti operující s mnohem širší nabídkou programů. Těžištěm aktivit nejsou nyní zdaleka jen stravenky, ale i poukázky na volný čas, rozmanité benefity v oblasti zdravotnictví, vzdělání a sociálních programů.

Asociace si i nadále klade za cíl zachovat a rozvíjet současný systém stravenek, který je nejrozšířenějším a nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem a má objektivně pozitivní dopad na hospodářství země. Zároveň se ale zaměří i na podporu a rozvoj těch programů, které tvoří stále větší část portfolia jednotlivých členů.

Asociace sdružuje firmy Accor Services CZ s.r.o., Le Chèque Déjeuner s.r.o, EXIT GROUP s.r.o. a Sodexo Pass ČR a.s.

Více informací naleznete na internetových stránkách asociace www.apropos.cz.

Případné dotazy Vám zodpoví Aleš Pospíšil (e-mail: ales.pospisil@mmdcee.com) nebo Vojtěch Meravý (e-mail: vojtech.meravy@mmdcee.com) z agentury Mmd ČR.