Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k části IV. Institucionální reforma materiálu MF ČR ( č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010

OS státních orgánů a organizací po zevrubném posouzení jednotlivých Hlav částí IV. návrhu je názoru, že navržená podoba integrace daňové a celní správy a sloučení výběru pojistného nepovede k podstatnému zvýšení efektivnosti výkonu daňové a celní správy a k vyšší efektivnosti výběru pojistného, ale naopak přispěje výraznou měrou k destabilizaci daňové a celní správy a následně i ke snížení výnosů daní a cel a k dalším negativním ekonomickým dopadům. Proto OS státních orgánů a organizací předkládanou podobu návrhu odmítá jako celek.

Přílohy: