Stanovisko Českomoravské komory odborových svazů k materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 – Teze pro veřejnou diskusi

Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah mezi daňovou spravedlností a efektivní správou daní, který by zajistil rovné podmínky pro všechny daňové poplatníky nacházející se ve srovnatelné situaci a současně by také došlo ke zjednodušení právní úpravy, je bezesporu správný a nelze jej nepodpořit.

Problémem je, že ty zásadní (rozhodující) změny daňového systému již byly provedeny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který vstoupil v platnost 1. 1. 2008. Tímto zákonem došlo ke zrušení progresivního zdanění příjmu fyzických osob a zavedení jedné sazby daně, k zastropování povinného odvodu na sociální a zdravotní pojištění, základem daně u zaměstnanců se stala tzv. superhrubá mzda (zahrnující i odvody zaměstnavatele na povinné pojistné), schválený zákon o registračních pokladnách, který měl omezit daňové úniky byl zrušen dříve, než byl v praxi uplatněn. Dále tímto zákonem byl nastaven systém postupného snižování sazby daně u právnických osob až na 19 % počínaje rokem 2010, aniž by současně došlo k významnějšímu rozšíření daňových základů u právnických osob. Došlo k vyloučení z daně darovací nejen osob blízkých, ale i dalších osob v příbuzenských vztazích.

Přílohy: