Prohlášení Asociace provozovatelů stravenkových systémů reagující na reportáž ČT

Prohlášení Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS) reagující na reportáž ČT „Jak vypadá po roce boj komise s parlamentním lobbyingem“ odvysílanou v pondělí, 23. února 2009 v rámci publicistického pořadu Reportéři ČT

APSS sleduje se zaujetím stále rostoucí zájem sdělovacích prostředků i celé společnosti o budoucí podobu daňového systému, který si klade za cíl optimalizovat vztah mezi daňovou spravedlností a efektivní správou daní a zjednodušit právní úpravy daňového systému.

APSS již několikrát zdůraznila, že tento záměr Ministerstva financí vítá a podporuje. Zároveň projevila nesouhlas s některými ustanoveními návrhu zákona o dani z příjmu, který určuje nové mandatorní principy zdanění v oblasti zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů.

APSS je přesvědčena, že navrhované změny eliminují stávající efektivní systém, který byl budován dlouhá léta. Přestože je deklarováno vylepšení stávajícího systému, navrhované změny nepřinášejí ani zjednodušení, ani úspory, ani větší spravedlnost. V analýze dopadů jsou navíc opomíjeny dalekosáhlé pozitivní dopady, které současný systém má na produktivitu práce, zdravotní stav a motivaci zaměstnanců, pracovní motivaci a práci s lidskými zdroji, sociální soudržnost společnosti, rozvoj podnikání a v neposlední řadě i příjmy státního rozpočtu.

APSS nesleduje zdaleka jen zájmy svých členů. Zcela jasně a nekompromisně se vyjádřily odbory, které jsou právem přesvědčeny, že ztráta efektivního využívání stravenkových systémů by vážně poškodila většinu zaměstnanců. Jasné je i to, že navrhované změny by mohly negativním způsobem ovlivnit také zaměstnavatele a provozovatele restauračních zařízení.

APSS považuje za nezbytné opětovně předkládat věcné a konkrétními čísly podložené argumenty podporující zachování daňového zvýhodnění stravenek pro zaměstnance i zaměstnavatele a v součinnosti s dalšími profesními a oborovými sdruženími zainteresovaných stran vést dialog se zákonodárci i širokou veřejností. Jde o budoucnost systému, do kterého je zapojeno na 60 tisíc malých a středních firem, okolo 25 tisíc restaurací a téměř 1,3 milionu zaměstnanců.

V této souvislosti je APSS značně zaskočena včerejší reportáží ČT, která odvádí pozornost od podstaty věci, která se pojí se zájmy značné části české společnosti. Jsme přesvědčeni, že podezření naznačená v původní reportáži ČT se reálně ukázala jako zcela lichá. Loňské snahy měnit zásadní podmínky spojené se stravováním zaměstnanců se setkaly s neúspěchem díky rozumné argumentaci zainteresovaných stran zastupujících nejen provozovatele stravenkových systémů, ale především zaměstnance, zaměstnavatele a provozovatele restaurací.

 

Accor Services
Exit Group
Le Chéque Déjeneur
Sodexo Pass ČR