Navrhujeme skutečné zlepšení systému stravovacích poukázek

S ohledem na skutečnost, že zákonodárce zamýšlí „zlepšit“ fungování systému stravovacích poukázek zavedením stravenkového paušálu, Asociace poskytovatelů poukázkových systémů (APROPOS) si dovoluje opětovně vyjádřit svůj nesouhlas s touto reformou, která bude mít řadu negativních externalit a bude mít dramatický dopad na gastronomický sektor.

Asociace je nicméně pevně přesvědčena, že dvě níže uvedená opatření by významně zlepšila celkové fungování systému stravovacích poukázek. Její členové proto tímto prohlašují svůj záměr:

  1. plně digitalizovat stravenkové systémy za účelem snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a obchodníků, zajištění rychlých plateb obchodníkům a zvýšení pohodlí uživatelů a
  2. více se zaměřit na ochranu skutečné funkce stravenky, čehož by mohlo být dosaženo např.
    • digitalizací, která by umožnila nastavit jasná a kontrolovatelná pravidla útraty a/nebo
    • omezením používání stravenek pouze na potraviny k přímé spotřebě.

Pro vyloučení pochybností, každý z členů APROPOS sám zváží způsob, jakým bude k výše uvedeným cílům přispívat, resp. jakým je bude realizovat.

Členové APROPOS i nadále vítají věcnou diskusi opřenou o argumenty profesionálů v oblasti daní, ekonomie (spotřeby), personalistiky, gastroprovozů i maloobchodu, na jejímž základě by se mohl tradiční trh stravenek ze své původní podoby rychle transformovat do moderních digitálních platforem.

Řadu takových návrhů a opatření, obdobných, které provedly vlády v  zemích EU, jsme v minulých letech i v období posledního roku opakovaně přednesli ministerstvu financí i oborovým organizacím (např. Svaz obchodu a cestovního ruchu). Namísto podrobení těchto návrhů věcné analýze a detailního zpracování jejich přínosů pro českou ekonomiku vidíme i nadále urputnou snahu ministryně financí prosadit unikátní podobu peněžního benefitu (tj. optimalizovaného příjmu zaměstnance) do daňového řádu. Nejen jako provozovatelé systémů benefitů, ale také jako zodpovědní zaměstnavatelé motivující své zaměstnance ke zdravému a vyváženému způsobu života, s tímto návrhem nesouhlasíme.

 

Miroslav Sedlák
předseda APROPOS