Zaměstnavatelům vadí návrh neadresného výdajového paušálu

E15

Téměř čtyři pětiny zaměstnavatelů si přejí zachování současného systému závodního stravování a nechtějí do něj dělat žádné výraznější zásahy. Zvažovaný neadresný výdajový paušál by totiž na rozdíl od nynější podpory stravování nemotivoval pracovníky k pravidelným obědům. Vyplývá to z průzkumu společnosti PPM Factum, který se uskutečnil v prosinci 2019.

„Protože plán na zavedení stravovacího paušálu ve společnosti rezonuje, nechali jsme si vypracovat reprezentativní průzkum na vzorku 333 tuzemských společností, aby byl co nejobjektivnější,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Firmy vědí, že pravidelné a kvalitní obědy mají vliv na spokojenost, zdraví i pracovní výkon zaměstnanců. Proto je plných 99 procent zaměstnavatelů přesvědčeno, že je důležité, aby zaměstnanec měl během směny plnohodnotný oběd. Tři čtvrtiny zaměstnavatelů se podle průzkumu domnívají, že vynechání oběda nebo nedostatečný oběd snižuje produktivitu práce. Proto mají zaměstnavatelé zájem na zachování současného systému podpory stravování.

„Obecně jsme k neúčelovému paušálu skeptičtí, protože se obáváme, že by tento příspěvek na stravu mohl být zaměstnancem použitý k jiným účelům než pro zakoupení jídla během pracovní směny,“ říká Michal Šebo, personální manažer společnosti Amazon. Podle něj je velmi pravděpodobné, že někteří zaměstnanci budou preferovat utracení hotovosti k jiným účelům, než k zakoupení oběda, který společnost svým zaměstnancům poskytuje v podnikové kantýně. „Současný systém zajišťuje, že zaměstnanec během směny využije nabídku teplé stravy, která má pozitivní vliv na jeho výkon a obávám se, že by paušál mohl zavedený systém stravování v jídelnách ohrožovat,“ doplňuje Šebo.

K rezervovanému postoji k paušálu vedou také obavy, že by nefungoval jako motivační faktor personální politiky. Sedm z deseti zaměstnavatelů si myslí, že finanční paušál by zaměstnanci přestali registrovat jako bonus, o tom, že by paušál byl brán jako nároková část mzdy je pak přesvědčeno dokonce osm zaměstnavatelů z desítky.

„Systém zaměstnaneckého stravování možná není dokonalý, ale jako celek dlouhodobě v České republice funguje. Proč měnit něco, na co jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci zvyklí a jsou s tím v podstatě spokojení?“ hodnotí Jiří Nekovář, předseda expertního tým pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

 

zdroj: https://www.e15.cz/tema/chces-si-otevrit-hospodu/zamestnavatelum-vadi-navrh-neadresneho-vydajoveho-pausalu-1366717